Handelsbetingelser

Tilbud og antagelse af ordre

Tilbud fra VANUVIS er uden forbindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet. En ordre er først bindende antaget af VANUVIS, når den skriftligt er endeligt bekræftet.

Priser

Alle priser er ekskl.moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortiments ændringer. Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor VANUVIS’ indflydelse, og som indtræffer efter afsendelse af ordrebekræftelse.

Betalingsbetingelser

Acontofaktura på 50% af totalbeløbet fremsendes ved ordre. Slutfaktura på 50% fremsendes på leveringsdagen. På ordrer til udlandet, Grønland og Færøerne afsendes varerne først når slutfaktura er betalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant.

Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned, beregnet fra fakturadato.

Leveringsbetingelser

Alle varer leveres ab fabrik med mindre andet på forhånd er aftalt.

Leveringstid

Den i ordrebekræftelsen nævnte leveringsdato er det tidspunkt hvor varen er fremme hos kunden, med mindre andet er aftalt.

Leveringsafvigelser

VANUVIS forbeholder sig ret til rimelige tolerancer med hensyn til godstykkelse og kvantum, +/- 10%. Endvidere forbeholder VANUVIS sig ret til mindre variationer i farvenuancer, samt ret til dellevering af en ordre hvis ikke andet er aftalt.

Anvendelsen af logoer og copyright

Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer og copyright-sikrede navne. VANUVIS kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer eller copyright-sikrede navne.

Annullering af ordre

Såfremt en ordre produktionsmæssigt er igangsat, kan den ikke annulleres.

Force majeure

Enhver ordre noteres under sædvanlige force majeure forbehold, herunder strejke, lock out, krigstilstand, statsindgreb, mangel på transportmidler, vareknaphed, fejl fra fragtfører og speditør samt udeblivelse af leverance fra VANUVIS underleverandører. Såfremt leverance i andre tilfælde skulle blive forsinket er køber kun berettiget til erstatning i de tilfælde hvor særlig overenskomst herom er truet skriftligt.

Reklamation

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen, at kontrollere at den modtagne leverance er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer må være VANUVIS i hænde senest 8 dage efter varens levering for at være gyldige. I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det VANUVIS at tilbagetage, omlevere eller udbedre skaden på varen. Herudover er VANUVIS ikke forpligtet til at yde godtgørelse, hverken for direkte eller indirekte tab som køber måtte have lidt. I tilfælde af reklamation på en kundes egne varer, der er leveret til efterbehandling hos VANUVIS , hæfter VANUVIS kun for efterbehandlingen – ikke for varen.

Returnering af varer

Varer tages kun retur mod forudgående aftale.

Værneting

Enhver tvist mellem VANUVIS og kunden afgøres, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, ved retten i Hjørring under anvendelse af dansk ret.